Rohumaaveise kvaliteedikava

Toidukvaliteedikava “„Rohumaaveise liha tootmine“ hõlmab aberdiin anguseid, hereforde,limusiine, simmentale ja/või nende ristandeid kasvatavaid farme, kes kõik on Veterinaar-ja Toiduameti poolt tunnustatud mahetootmisega.

Kvaliteedikava loomad on karjamaal kogu karjatamisperioodi vältel, ka talvel peab neile olema tagatud vabadus liikuda. Suveperioodil karjatatakse loomi rohumaadel, millest 50% on püsirohumaad. Talvel peab loomadele olema kättesaadav kuiv ja puhas lamamisase, vesi ning igale vanusegrupile piisav heina või silo kogus. Kusjuures teravilja söötmine on kvaliteedikava loomadele välistatud, et vähendada CO2 jalajäge veiselihatootmises.
Kvaliteedikava alusel on realiseeritavad pullid vanuses kuni 24 kuud ning lehmikud ja härjad vanuses kuni 30 kuud. Soovitud realiseeritavaks rümbamassis on 250-300 kg, lihakus klassis O ja R ning rasvasusklass 1 kuni 4.

Kvaliteedikava koostajad näevad seost stressivaba looma ning kvaliteetse liha vahel, mis tõttu on kava eesmärgiks kasvatada loomi nende loomuomastes tingimustes, kus veised saavad käituda ning toituda liigiomaselt. Meile on väga oluline loomade heaolu, nii karjatamisperioodil kui talveperioodil, seetõttu kontrollitakse kõiki osalevaid farme kord aastas sõltumatute veisekasvatuskonsulentide poolt, et kavas osalevad farmerid saaksid nõu ja abi loomade pidamisel ettetulevate probleemide osas.

 

„Rohumaal kasvanud“ ei ole väljend ega sõnakõlks. Meie kvaliteedikavas osalevad farmid on kontrollitud sõltumatute konsulentide poolt ning järelevalvet kvaliteedikava nõuetest kinnipidamisest teeb Veterinaar – ja Toiduamet.

Selleks, et oleksite kindlad kas ostsite päriselt rohumaaveiseliha, kus loomade pidamistingimused on kontrollitud ja heaolu tagatud otsige sildilt allolevat “Riiklikult tunnustatud rohumaaveise liha” märki.